נדל"ן בחו"ל – הזדמנויות ופוטנציאליים

השקעה בנדל"ן בחו"ל מתייחסת לרכישה או בעלות על נכסי מגורים, מסחר או תעשייה מחוץ למדינת מגורי המשקיע. פעולה זו