סוגי התאמות בבחינה פסיכומטרית

מבוא: מהו מבחן פסיכומטרי ומהם סוגי ההתאמות? מבחן פסיכומטרי הוא הערכה פסיכולוגית המשמשת למדידת היכולות